Profil Pejabat Strukturat
Ditulis oleh inspektorataceh, pada Senin, 04 Desember 2017

Daftar : Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Aceh
Keadaan : 31 Desember 2016
Berlaku Untuk Tahun : 2017

1. Nama     : Drs.Abdul Karim, M.Si
    NIP        :19580814 198303 1 009
    Jabatan :Inspektur Aceh 


2. Nama     : Iskandar AB, SE
    NIP         :19590921 198203 1 001 
    Jabatan  :Auditor Madya


3.Nama    : Drs.Suriyadi, MM
   NIP        :19610607 198603 1 006  
   Jabatan :Pelaksana 


4. Nama    : Ir.Flora Sari
    NIP        : 19630911 198903 2 005 
    Jabatan :Pengawas Pemerintahan Madya 


5. Nama    :Abubakar, SE.M.Si
    NIP        :19650901 199303 1 005
    Jabatan : Irban Keuangan


6. Nama     : Yusriati, SE.M.Si.Ak.CA
    NIP        :19681207 199603 2 002
    Jabatan :Irban Urusan Pemerintahan & Khusus


7. Nama    :Ir.Rasmalina,MT
    NIP        :19670123 199403 2 003
    Jabatan : Irban Perlengkapan 

8. Nama    : Busra, SE.M.Si
    NIP        : 19630405 198303 2 003
    Jabatan : Sekretaris Inspektorat Aceh


9. Nama     : Said Muhammad Zahirsyah, ST, M.Si
    NIP        : 19720101 199703 1 007 
    Jabatan : Pengawas Pemerintahan Madya Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32